logo ZIIP Żorska
Infrastruktura  
Informacji  
Przestrzennej  

geoportal żory

Gminna ewidencja zabytków
Kategoria Adres Obiekt Datowanie
kubatura ul. Cmentarna cmentarz wyznania mojżeszowego 1810 - 1820, wyłączony z użytkowania
.att/zabytki/kubatura/cmentarna_cmentarz_zydowski/p1010002.jpg
0
kubatura ul. Kościuszki 3 budynek kina 1950 - 1960
.att/zabytki/kubatura/kosciuszki_03/p1190047.jpg
1
kubatura ul. Boguszowicka 21 budynek mieszkalno - gospodarczy 1900 - 1920
.att/zabytki/kubatura/boguszowicka_021/p1010104.jpg
2
kubatura ul. Rybnicka 224 budynek mieszkalno - usługowy 1890 - 1910, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/rybnicka_224/p1190087.jpg
3
kubatura ul. Górne Przedmieście 2 budynek mieszkalno - usługowy 1910 - 1930
.att/zabytki/kubatura/gorne_przedmiescie_2/p1010120.jpg
4
kubatura ul. Rynek 11 budynek mieszkalno - usługowy 1950 - 1960
.att/zabytki/kubatura/rynek_011/p1190017.jpg
5
kubatura ul. Rynek 10 budynek mieszkalno - usługowy 1890 - 1910
.att/zabytki/kubatura/rynek_010/p1190018.jpg
6
kubatura ul. Rynek 12 budynek mieszkalno - usługowy 1810 - 1830
.att/zabytki/kubatura/rynek_012/p1190016.jpg
7
kubatura ul. Zgaślika 3a budynek mieszkalno - usługowy 1950 - 1960
.att/zabytki/kubatura/zgaslika_003/p1190007.jpg
8
kubatura ul. Zgaślika 1 budynek mieszkalno - usługowy 1950 - 1960
.att/zabytki/kubatura/zgaslika_001/p1190006.jpg
9
kubatura ul. Kościuszki 9 budynek mieszkalno - usługowy 1900 - 1910
.att/zabytki/kubatura/kosciuszki_09/p1190051.jpg
10
kubatura ul. Kościuszki 14 budynek mieszkalno - usługowy 1890 - 1910, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/kosciuszki_14/p1190048.jpg
11
kubatura ul. Rynek 1 budynek mieszkalno - usługowy 1810 - 1830, całkowicie przebudowany
.att/zabytki/kubatura/rynek_001/p1010123.jpg
12
kubatura ul. Rynek 2 budynek mieszkalno - usługowy 1810 - 1830, całkowicie przebudowany
.att/zabytki/kubatura/rynek_002/p1190020.jpg
13
kubatura ul. Rynek 3 budynek mieszkalno - usługowy 1810 - 1830, całkowicie przebudowany
.att/zabytki/kubatura/rynek_003/p1190021.jpg
14
kubatura ul. Szeroka 8 budynek mieszkalno - usługowy 1890 - 1910
.att/zabytki/kubatura/szeroka_008/p1190024.jpg
15
kubatura ul. Szeroka 10 budynek mieszkalno - usługowy 1810 rok, przebudowywany
.att/zabytki/kubatura/szeroka_010/p1190025.jpg
16
kubatura ul. Szeptyckiego 4 budynek mieszkalno - usługowy 1810 - 1830
.att/zabytki/kubatura/szeptyckiego_004/p1190073.jpg
17
kubatura ul. Szeptyckiego 19 budynek mieszkalno - usługowy 1890 - 1910
.att/zabytki/kubatura/szeptyckiego_019/p1190069.jpg
18
kubatura ul. Szeptyckiego 9 budynek mieszkalno - usługowy 1810 - 1830
.att/zabytki/kubatura/szeptyckiego_009/p1190072.jpg
19
kubatura ul. Szeroka 20 budynek mieszkalno - usługowy 1810 - 1830, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/szeroka_020/p1190028.jpg
20
kubatura ul. Dolne Przedmieście 5 budynek mieszkalno - usługowy 1738
.att/zabytki/kubatura/dolne_przedmiescie_05/p1190036.jpg
21
kubatura ul. Szeptyckiego 27 budynek mieszkalno - usługowy 1900 - 1910, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/szeptyckiego_027/p1190065.jpg
22
kubatura ul. Szeptyckiego 14 budynek mieszkalno - usługowy 1810 - 1830, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/szeptyckiego_014/p1190066.jpg
23
kubatura ul. Murarska 1 budynek mieszkalno - usługowy 1810 - 1830, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/murarska_001/p1190037.jpg
24
kubatura ul. Szeroka 15 budynek mieszkalno - usługowy 1810 - 1830, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/szeroka_015/p1190032.jpg
25
kubatura ul. Szeroka 7 budynek mieszkalno - usługowy 1800 - 1830
.att/zabytki/kubatura/szeroka_007/p1190030.jpg
26
kubatura ul. Szeroka 28 budynek mieszkalno - usługowy 1870 - 1890
.att/zabytki/kubatura/szeroka_028/p1190031.jpg
27
kubatura ul. Szeroka 9 budynek mieszkalno - usługowy 1810 - 1830, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/szeroka_009/p1190062.jpg
28
kubatura ul. Szeptyckiego 31 budynek mieszkalno - usługowy 1890 - 1910
.att/zabytki/kubatura/szeptyckiego_031/p1190064.jpg
29
kubatura ul. Dolne Przedmieście 2 budynek mieszkalno - usługowy 1810 - 1830
.att/zabytki/kubatura/dolne_przedmiescie_02/p1190034.jpg
30
kubatura ul. Biskupa 2 budynek mieszkalno - usługowy 1880 - 1900
.att/zabytki/kubatura/biskupa_2/p1190033.jpg
31
kubatura ul. Dworcowa 1 budynek mieszkalno - usługowy 1810 - 1830
.att/zabytki/kubatura/dworcowa_001/p1010035.jpg
32
kubatura ul. Dworcowa 8 budynek mieszkalno - usługowy 1870 - 1890
.att/zabytki/kubatura/dworcowa_010/p1010029.jpg
33
kubatura ul. Dworcowa 5 budynek mieszkalno - usługowy 1910 - 1930, częściowo przebudowany
.att/zabytki/kubatura/dworcowa_005/p1010034.jpg
34
kubatura ul. Dworcowa 7 budynek mieszkalno - usługowy 1910 - 1920, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/dworcowa_007/p1010033.jpg
35
kubatura ul. Dworcowa 11 budynek mieszkalno - usługowy 1738
.att/zabytki/kubatura/dworcowa_011/p1010031.jpg
36
kubatura ul. Pszczyńska 39 budynek mieszkalno - usługowy 1900 - 1910
.att/zabytki/kubatura/pszczynska_039/p1010045.jpg
37
kubatura ul. Dworcowa 23 budynek mieszkalno - usługowy 1910 - 1930, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/dworcowa_023/p1010028.jpg
38
kubatura ul. Mikołowska 7a budynek mieszkalno - usługowy 1900 - 1920
.att/zabytki/kubatura/mikolowska_007a/p1010007.jpg
39
kubatura ul. Mikołowska 28 budynek mieszkalno - usługowy 1910 - 1920
.att/zabytki/kubatura/mikolowska_028/p1010004.jpg
40
kubatura ul. Wodzisławska 170 budynek mieszkalno - usługowy 1900 - 1920
.att/zabytki/kubatura/wodzislawska_170/p1190098.jpg
41
kubatura ul. Boguszowicka 8 budynek mieszkalny 1880 - 1910
.att/zabytki/kubatura/boguszowicka_008/p1010103.jpg
42
kubatura ul. Bażancia 1 budynek mieszkalny 1920 - 1930, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/bazancia_001/p1010113.jpg|vobk_zabytki\43\ba_ancia_1d.JPG|vobk_zabytki\43\ba_ancia_1h.JPG|vobk_zabytki\43\ba_ancia_1a.JPG
43
kubatura ul. Wysoka 10 budynek mieszkalny 1910 - 1920
.att/zabytki/kubatura/wysoka_010/p1010115.jpg
44
kubatura ul. Chopina 4 budynek mieszkalny 1910 - 1930
.att/zabytki/kubatura/chopina_06/p1010114.jpg
45
kubatura ul. Rolnicza 5 budynek mieszkalny 1870 - 1900
.att/zabytki/kubatura/rolnicza_005/p1190096.jpg
47
kubatura ul. Wysoka 2 budynek mieszkalny 1900 - 1920
.att/zabytki/kubatura/wysoka_002/p1010116.jpg
48
kubatura ul. Rolnicza 13 budynek mieszkalny 1900 - 1930
.att/zabytki/kubatura/rolnicza_013/p1190095.jpg
49
kubatura ul. Wodzisławska 111 budynek mieszkalny 1820 - 1890 (?), wielokrotnie przebudowywany i modernizowany
.att/zabytki/kubatura/wodzislawska_111/p1190106.jpg
50
kubatura ul. Wodzisławska 134 budynek mieszkalny 1910 - 1930
.att/zabytki/kubatura/wodzislawska_134/134.jpg
51
kubatura ul. Wodzisławska 95 budynek mieszkalny 1870 - 1900
.att/zabytki/kubatura/wodzislawska_095/p1190110.jpg
52
kubatura ul. Rybnicka 169 budynek mieszkalny 1890 - 1910
.att/zabytki/kubatura/rybnicka_169/p1190084.jpg
53
kubatura ul. Wodzisławska 102 budynek mieszkalny 1900 - 1920
.att/zabytki/kubatura/wodzislawska_102/p1190111.jpg
54
kubatura ul. Rybnicka 164 budynek mieszkalny 1890 - 1910, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/rybnicka_164/p1190082.jpg
55
kubatura ul. Tęczowa 1 budynek mieszkalny 1920 - 1930
.att/zabytki/kubatura/teczowa_001/p1190083.jpg
56
kubatura ul. Rybnicka 153 budynek mieszkalny 1900 - 1920
.att/zabytki/kubatura/rybnicka_153/p1190081.jpg
57
kubatura ul. Wodzisławska 78 budynek mieszkalny 1890 - 1910
.att/zabytki/kubatura/wodzislawska_078/p1010097.jpg
58
kubatura ul. Wodzisławska 37 budynek mieszkalny 1900 - 1920
.att/zabytki/kubatura/wodzislawska_037/p1010096.jpg
59
kubatura ul. Wodzisławska 33 budynek mieszkalny 1900 - 1920
.att/zabytki/kubatura/wodzislawska_033/p1010095.jpg
60
kubatura ul. Rybnicka 106 budynek mieszkalny 1890 - 1910
.att/zabytki/kubatura/rybnicka_106/p1190078.jpg
61
kubatura ul. Rybnicka 51 budynek mieszkalny 1920 - 1930
.att/zabytki/kubatura/rybnicka_51/p1190077.jpg
62
kubatura ul. Główna 144 budynek mieszkalny 1910 - 1930
.att/zabytki/kubatura/glowna_144/p1010081.jpg
63
kubatura ul. Rybnicka 66a budynek mieszkalny 1910 - 1930
.att/zabytki/kubatura/rybnicka_66a/p1190076.jpg
64
kubatura ul. Wodzisławska 10 budynek mieszkalny 1890 - 1910
.att/zabytki/kubatura/wodzislawska_010/p1010093.jpg
65
kubatura ul. Męczenników Oświęcimskich 44 budynek mieszkalny 1920 - 1930
.att/zabytki/kubatura/meczennikow_oswiecimskich_044/p1010121.jpg
66
kubatura ul. Moniuszki 28 budynek mieszkalny 1950 - 1960
.att/zabytki/kubatura/moniuszki_28-28d/p1190012.jpg
67
kubatura ul. Moniuszki 24 budynek mieszkalny 1950 - 1960
.att/zabytki/kubatura/moniuszki_24-24a/p1190010.jpg
68
kubatura ul. Moniuszki 26 budynek mieszkalny 1890 - 1910
.att/zabytki/kubatura/moniuszki_26/p1190011.jpg
69
kubatura ul. Garncarska 26 budynek mieszkalny 1870 - 1900, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/garncarska_26/p1190009.jpg
70
kubatura ul. Męczenników Oświęcimskich 32 budynek mieszkalny 1890 - 1910
.att/zabytki/kubatura/meczennikow_oswiecimskich_032/p1010118.jpg
71
kubatura ul. Garncarska 22 budynek mieszkalny 1870 - 1900 (?), przebudowany
.att/zabytki/kubatura/garncarska_22/p1190008.jpg
72
kubatura ul. Koszarowa 2 budynek mieszkalny 1950 - 1960
.att/zabytki/kubatura/koszarowa_1-4/p1190059.jpg
73
kubatura ul. Koszarowa 3 budynek mieszkalny 1950 - 1960
.att/zabytki/kubatura/koszarowa_1-4/p1190059.jpg
74
kubatura ul. Koszarowa 4 budynek mieszkalny 1950 - 1960
.att/zabytki/kubatura/koszarowa_1-4/p1190059.jpg
75
kubatura ul. Koszarowa 1 budynek mieszkalny 1950 - 1960
.att/zabytki/kubatura/koszarowa_1-4/p1190059.jpg
76
kubatura ul. Kościuszki 20 budynek mieszkalny 1890 - 1910
.att/zabytki/kubatura/kosciuszki_22/p1190053.jpg
77
kubatura ul. Kościuszki 18 budynek mieszkalny 1890 - 1910
.att/zabytki/kubatura/kosciuszki_018/p1190049.jpg
78
kubatura ul. Murarska 41 budynek mieszkalny 1810 - 1830, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/murarska_041/p1010125.jpg
79
kubatura ul. Szeptyckiego 6 budynek mieszkalny 1810 - 1830
.att/zabytki/kubatura/szeptyckiego_006/p1190070.jpg
80
kubatura ul. Szeptyckiego 11 budynek mieszkalny 1950 - 1960
.att/zabytki/kubatura/szeptyckiego_011/p1190071.jpg
81
kubatura ul. Garncarska 5 budynek mieszkalny 1950 - 1960
.att/zabytki/kubatura/garncarska_005/p1190004.jpg
82
kubatura ul. Murarska 37 budynek mieszkalny 1810 - 1830, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/murarska_037/p1190046.jpg
83
kubatura ul. Murarska 35 budynek mieszkalny 1810 - 1830, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/murarska_035/p1190045.jpg
84
kubatura ul. Szeroka 16 budynek mieszkalny 1810 - 1830, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/szeroka_016/p1190027.jpg
85
kubatura ul. Szeroka 12 budynek mieszkalny 1810 - 1839, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/szeroka_012/p1010124.jpg
86
kubatura ul. Szeroka 14 budynek mieszkalny 1810 - 1839, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/szeroka_014/p1190026.jpg
87
kubatura ul. Bramkowa 2 budynek mieszkalny 1870 - 1900, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/bramkowa_02/p1190061.jpg
88
kubatura ul. Murarska 19 budynek mieszkalny 1810 - 1830, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/murarska_019/p1190043.jpg
89
kubatura ul. Murarska 17 budynek mieszkalny 1810 - 1830, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/murarska_017/p1190042.jpg
90
kubatura ul. Murarska 15 budynek mieszkalny 1810 - 1830, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/murarska_015/p1190041.jpg
91
kubatura ul. Murarska 13 budynek mieszkalny 1810 - 1830, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/murarska_013/p1190040.jpg
92
kubatura ul. Murarska 11 budynek mieszkalny 1810 - 1830
.att/zabytki/kubatura/murarska_011/p1190039.jpg
93
kubatura ul. Murarska 9 budynek mieszkalny 1870 - 1900
.att/zabytki/kubatura/murarska_009/p1190038.jpg
94
kubatura ul. Szeroka 7a budynek mieszkalny 1800 - 1830
.att/zabytki/kubatura/szeroka_007a/p1190029.jpg
95
kubatura ul. Pszczyńska 9 budynek mieszkalny 1900 - 1910
.att/zabytki/kubatura/pszczynska_009/p1010040.jpg
96
kubatura ul. Pszczyńska 4 budynek mieszkalny 1920 - 1930
.att/zabytki/kubatura/pszczynska_002-4-6/p1010039.jpg
97
kubatura ul. Powstańców 2a budynek mieszkalny 1920 - 1930, przebudowany
.att/zabytki/kubatura//powstancow_002-2a/p1010036.jpg
98
kubatura ul. Powstańców 2 budynek mieszkalny 1920 - 1930, przebudowany
.att/zabytki/kubatura//powstancow_002-2a/p1010036.jpg
99
kubatura ul. Stawowa 1 budynek mieszkalny 1890 - 1910, całkowicie przebudowany
.att/zabytki/kubatura/stawowa_001/p1010126.jpg
100
kubatura ul. Dworcowa 31 budynek mieszkalny 1880 - 1900
.att/zabytki/kubatura/dworcowa_031/p1010022.jpg
102
kubatura ul. Dworcowa 33 budynek mieszkalny 1880 - 1900
.att/zabytki/kubatura/dworcowa_033/p1010012.jpg
103
kubatura ul. Piaskowa 4 budynek mieszkalny 1890 - 1910
.att/zabytki/kubatura/piaskowa_004/p1010013.jpg
104
kubatura ul. Fabryczna 8 budynek mieszkalny 1890 - 1910
.attt35/zabytki/kubatura/fabryczna_008/p1010021.jpg
105
kubatura ul. Piaskowa 10 budynek mieszkalny 1900 - 1920
.att/zabytki/kubatura/piaskowa_010/p1010015.jpg
106
kubatura ul. Piaskowa 12 budynek mieszkalny 1900 - 1920
.att/zabytki/kubatura/piaskowa_012/p1010016.jpg
107
kubatura ul. Piaskowa 6 budynek mieszkalny 1890 - 1910, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/piaskowa_006/p1010014.jpg
108
kubatura ul. Mikołowska 4 budynek mieszkalny 1890 - 1910
.att/zabytki/kubatura/mikolowska_004/p1010008.jpg
109
kubatura ul. Mikołowska 2 budynek mieszkalny 1890 - 1910
.att/zabytki/kubatura/mikolowska_002/p1010009.jpg
110
kubatura ul. Dębowa 4 budynek mieszkalny 1900 - 1920
.att/zabytki/kubatura/debow_04-06/p1010017.jpg
111
kubatura ul. Miarki 6 budynek mieszkalny 1900 - 1920
.att/zabytki/kubatura/miarki_006/p1010023.jpg
112
kubatura ul. Miarki 13 budynek mieszkalny 1890 - 1910
.att/zabytki/kubatura/miarki_013/p1010025.jpg
113
kubatura ul. Miarki 12 budynek mieszkalny 1900 - 1920 - przebudowany
.att/zabytki/kubatura/miarki_012/p1010024.jpg
114
kubatura ul. Mikołowska 20 budynek mieszkalny 1910 - 1930, częściowo przebudowany
.att/zabytki/kubatura/mikolowska_020/p1010006.jpg
115
kubatura ul. Dębowa 6 budynek mieszkalny 1900 - 1920
.att/zabytki/kubatura/debow_04-06/p1010017.jpg
116
kubatura ul. Kościuszki 105 budynek mieszkalny 1910 - 1920
.att/zabytki/kubatura/kosciuszki_105/p1040002.jpg
117
kubatura ul. Dębowa 13 budynek mieszkalny 1920 - 1930
.att/zabytki/kubatura/debowa_013/p1010019.jpg
118
kubatura ul. Dębowa 16 budynek mieszkalny 1890 - 1910, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/debowa_016/p1010018.jpg
119
kubatura ul. Miarki 17 budynek mieszkalny 1900 - 1920
.att/zabytki/kubatura/miarki_017/p1010026.jpg
120
kubatura ul. Mikołowska 15 budynek mieszkalny 1900 - 1920
.att/zabytki/kubatura/mikolowska_015/p1010005.jpg
121
kubatura ul. Pszczyńska 57 budynek mieszkalny 1870 - 1900
.att/zabytki/kubatura/pszczynska_057/p1010048.jpg
122
kubatura ul. Pszczyńska 56 budynek mieszkalny 1910 - 1920
.att/zabytki/kubatura/pszczynska_056/p1010047.jpg
123
kubatura ul. Paderewskiego 3 budynek mieszkalny 1890 - 1910
.att/zabytki/kubatura/paderewskiego_001/p1010051.jpg
124
kubatura ul. Wyzwolenia 30 budynek mieszkalny 1870 - 1900
.att/zabytki/kubatura/wyzwolenia_030/p1010049.jpg
125
kubatura ul. Boguszowicka 45 budynek mieszkalny 1900 - 1920, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/boguszowicka_045/p1010105.jpg|vobk_zabytki\126\Boguszowicka_45b.JPG|vobk_zabytki\126\Boguszowicka_45c.JPG
126
kubatura ul. Bramkowa 1 budynek usługowy 1870 - 1900, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/bramkowa_01/p1190060.jpg
127
kubatura ul. Szeptyckiego 12 budynek usługowy 1890 - 1910
.att/zabytki/kubatura/szeptyckiego_012/p1190068.jpg
128
kubatura ul. Szeroka 11 budynek usługowy 1870 - 1890
.att/zabytki/kubatura/szeroka_011/p1190063.jpg
129
kubatura ul. Dworcowa 9 budynek usługowy 1890 - 1910
.att/zabytki/kubatura/dworcowa_009/p1010032.jpg
130
kubatura ul. Dworcowa 13a budynek usługowy 1880 - 1910, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/dworcowa_013/p1010030.jpg
131
kubatura ul. Męczenników Oświęcimskich 5 budynek usługowy 1850 - 1880
.att/zabytki/kubatura/meczennikow_oswiecimskich_5/p1190074.jpg
132
kubatura ul. Rybnicka 249 dawna świetlica 1898
.att/zabytki/kubatura/rybnicka_249-wiejska_1/p1190091.jpg
133
kubatura ul. Dolne Przedmieście 1 Dom Kultury i Muzeum 1950 - 1957
.att/zabytki/kubatura/dolne_przedmiescie_01/p1190035.jpg
134
kubatura ul. Kasztanowa 15 Dworek "U Biesa" 1890 - 1910
.att/zabytki/kubatura/kasztanowa_015/p1190086.jpg
135
kubatura ul. Dworcowa 35 dworzec PKP 1880 - 1900
.att/zabytki/kubatura/dworcowa_035/p1010010.jpg
136
mała architektura ul. Zostawa 19 kapliczka 1903
.att/zabytki/mala_architektura/zostawa_019/p1010043.jpg
137
mała architektura ul. Szkolna 42 kapliczka architektoniczna 1791, 1950 -1960
.att/zabytki/mala_architektura/szkolna_042/p1010078.jpg|/zabytki/mala_architektura/szkolna_042/p1010079.jpg
139
mała architektura ul. Wodzisławska 314 kapliczka architektoniczna 1997
.att/zabytki/mala_architektura/wodzislawska_314/p1190103.jpg
140
mała architektura ul. Szoszowska 33 kapliczka maryjna początek XX wieku
.att/zabytki/mala_architektura/szoszowska_035/p1010071.jpg
141
mała architektura ul. Rybnicka 158 kapliczka maryjna słupowa 1950 - 1960
.att/zabytki/mala_architektura/rybnicka_158/p1190079.jpg
142
mała architektura ul. Szoszowska 15 kapliczka maryjna słupowa lata 40-te / lata 50-te XX wieku
.att/zabytki/mala_architektura/szoszowska_015/p1010074.jpg
143
mała architektura ul. Rybnicka 157 kapliczka maryjna słupowa 1891
.att/zabytki/mala_architektura/rybnicka_157/p1190080.jpg
144
mała architektura ul. Pukowca 50 kapliczka słupowa 1949
.att/zabytki/mala_architektura/pukowca_050/p1010075.jpg
145
kubatura ul. Rybnicka 17 klasztor sióstr boromeuszek 1920 - 1930, przebudowany
.att/zabytki/kubatura/rybnicka_017/p1010117.jpg
146
kubatura ul. Rynek 23 Kościół Zielonoświątkowy Zbiór "ELIM" 1738
.att/zabytki/kubatura/rynek_023/p1190023.jpg
147
mała architektura ul. Dworcowa 18 krzyż drewniany 1900
.att/zabytki/mala_architektura/dworcowa_18/p1050007.jpg
148
mała architektura Osiedle Sikorskiego 3 krzyż drewniany 1950 - 1970
.att/zabytki/mala_architektura/sikorskiego_003/p1010084.jpg
149
mała architektura ul. Wodzisławska 257 krzyż kamienny 1991
.att/zabytki/mala_architektura/wodzislawska_255/p1010102.jpg
150
mała architektura ul. Boguszowicka 94 krzyż kamienny 1990
.att/zabytki/mala_architektura/boguszowicka_094/p1010106.jpg
151
mała architektura ul. Ptasia 3 krzyż kamienny 1990
.att/zabytki/mala_architektura/wodzislawska-ptasia/p1190099.jpg
152
mała architektura ul. Wodzisławska 108 krzyż kamienny 1903
.att/zabytki/mala_architektura/wodzislawska_108/p1190109.jpg
153
mała architektura ul. Szkolna 61 krzyż kamienny 1901
.att/zabytki/mala_architektura/szkolna_061/p1010080.jpg
154
mała architektura ul. Rybnicka 64 krzyż kamienny 1890
.att/zabytki/mala_architektura/rybnicka_062/p1190075.jpg
155
mała architektura ul. Główna 60 krzyż kamienny 1876
.att/zabytki/mala_architektura/glowna_016/p1010083.jpg
156
mała architektura ul. Boryńska 6 krzyż kamienny 1900
.att/zabytki/mala_architektura/borynska_04-06/p1010092.jpg
157
mała architektura ul. Kościuszki 77 krzyż kamienny 1890 - 1910
158
mała architektura ul. Zostawa 29 krzyż kamienny 1892
.att/zabytki/mala_architektura/zostawa_29/p1010044.jpg
159
mała architektura ul. Pukowca 41 krzyż kamienny 1898
.att/zabytki/mala_architektura/pukowca_041/p1010077.jpg
160
mała architektura ul. Pukowca 63 krzyż kamienny 1907
.att/zabytki/mala_architektura/pukowca_063/p1010070.jpg
161
mała architektura ul. Pukowca 60 krzyż kamienny 1831
.att/zabytki/mala_architektura/pukowca_060/p1010076.jpg
162
mała architektura ul. Świerklańska 33 krzyż kamienny 1991
.att/zabytki/mala_architektura/swierklanska_010/p1010108.jpg
163
mała architektura ul. Ustrona 1A krzyż kapliczkowy 1920 / 1930
.att/zabytki/mala_architektura/ustronna_001/p1010053.jpg
164
mała architektura ul. Wodzisławska 111a krzyż metalowy 1980 - 1990
.att/zabytki/mala_architektura/wodzislawska_107/p1010099.jpg
165
mała architektura ul. Wodzisławska 87 krzyż pokutny XIV-XVI wiek
.att/zabytki/mala_architektura/wodzislawska_087/p1190112.jpg
166
mała architektura ul. Szoszowska 13 pomnik św. Jana Nepomucena 1908
.att/zabytki/mala_architektura/szoszowska_013/p1010073.jpg
167
kubatura ul. Dworcowa 6 szkoła muzyczna 1900 - 1910
.att/zabytki/kubatura/dworcowa_006/p1010037.jpg
168
kubatura ul. Rynek 9 Urząd Miejski w Żorach 1811r. - 1812r., rozbudowa w 1872r. i 1928r., po 1
.att/zabytki/kubatura/rynek_009/p1190019.jpg
169
kubatura ul. Boryńska 7 zespół budynków dawnej fabryki rowerów 1900 - 1920, wielokrotnie przebudowany i rozbudowa
.att/zabytki/kubatura/borynska_007/p1010091.jpg
170
kubatura ul. Brodecka 16 zespół dworku i folwarku 1890 - 1910, wielokrotnie modernizowany
.att/zabytki/kubatura/brodecka_16_swierklanska/p1010111.jpg
171
kubatura ul. Garncarska 16 zespół kościoła parafialnego p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba XV, XVII, XIX, XX w., wielokrotnie przebudowywany
.att/zabytki/kubatura/garncarska_016/p1190002.jpg
172
mała architektura ul. Wodzisławska 138a kapliczka 2000
.att/zabytki/mala_architektura/wodzislawska_138a/p1190108.jpg
173
mała architektura ul. Graniczna 25 krzyż kamienny 1900
.att/zabytki/mala_architektura/brodecka_graniczna/p1010107.jpg
174
mała architektura ul. Miarki 28a krzyż drewniany 1958
.att/zabytki/mala_architektura/debowa_miarki/p1010027.jpg
175
mała architektura ul. Gajowa / Al. Jana Pawła II krzyż pokutny 1950 - 1960
.att/zabytki/mala_architektura/gajowa/
176
mała architektura ul. Garncarska 16 krzyż kamienny 1881
.att/zabytki/mala_architektura/garncarska_16/p1190003.jpg
177
mała architektura ul. Główna kapliczka architektoniczna 1848
.att/zabytki/mala_architektura/glowna-kapliczka/p1010082.jpg
178
mała architektura ul. Główna kapliczka skrzynkowa 1950 - 1960
.att/zabytki/mala_architektura/glowna-kapliczka_skrzynkowa/p1040095.jpg
179
mała architektura ul. Główna krzyż drewniany 1960 - 1970
.att/zabytki/mala_architektura/glowna-krzyz/p1040086.jpg
180
mała architektura ul. Kasztanowa / Tęczowa kapliczka architektoniczna 1880 - 1900
.att/zabytki/mala_architektura/kasztanowa-teczowa/p1190085.jpg
181
mała architektura ul. Katowicka / Mikołowska krzyż drewniany rok powstania nieznany
.att/zabytki/mala_architektura/katowicka-mikolowska/krzyz_droga_93_1.jpg
182
mała architektura ul. Kłokocińska / ul. Wodzisławska krzyż kamienny 1886
.att/zabytki/mala_architektura/klokocinska-wodzislawska/p1190100.jpg
184
mała architektura ul. ks. Klimka - garncarska - Męczenników Oświęcimskich tzw. Stary Cmętarz Zespół dawnego cmentarza parafii p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba XV – XX wiek, w obecnej formie wyznaczony w 1824 roku
.attvobk_zabytki\185\37.JPG
185
mała architektura ul. Kościuszki krzyż kamienny 1882
.att/zabytki/mala_architektura/kosciuszki_krzyz_kamienny/p1050069.jpg
186
mała architektura ul. Kościuszki / ul. Wyjazdowa krzyż kamienny Cokół – XX-lecie międzywojenne. Krzyż właściwy – wtórny, powojenny
.att/zabytki/mala_architektura/kosciuszki-wyjazdowa/wyjazdowa.jpg
187
mała architektura ul. Mikołowska krzyż drewniany ok. 1950
.att/zabytki/mala_architektura/mikolowska_krzyz/p1010001.jpg
188
mała architektura ul. Murarska kaplica architektoniczna 1850 - 1900
.att/zabytki/mala_architektura/murarska/p1190044.jpg
189
mała architektura ul. Nepomucena figura słupowa z NMP 1990 – 2000, w miejsce wcześniejszego obiektu
.att/zabytki/mala_architektura/nepomucena/p1010072.jpg
190
mała architektura ul. Osińska / cmętarz ewangielicki krzyż cmentarny 1950 - 1970
.att/zabytki/mala_architektura/osinska_krzyz_cmentarny/p1010089.jpg
191
mała architektura ul. Pszczyńska krzyż kamienny 1920 - 1930
.att/zabytki/mala_architektura/pszczynska/p1010046.jpg
192
mała architektura ul. Pszczyńska / ul. Biskupia krzyż kamienny 1897
.att/zabytki/mala_architektura/pszczynska_biskupa/p1010038.jpg
193
mała architektura ul. Pszczyńska / ul. Kleszczowska krzyż kamienny 1934
.att/zabytki/mala_architektura/pszczynska_kleszczowska/p1010052.jpg
194
mała architektura ul. Pszczyńska / ul. Zostawa 1 krzyż kamienny 1838
.att/zabytki/mala_architektura/pszczynska_zostawa/p1010041.jpg
195
mała architektura ul. Reja / ul. Pałki 56 krzyż kamienny 1890
.att/zabytki/mala_architektura/reja-palki/p1190093.jpg
196
mała architektura ul. Reja 19 / ul. Włościańska krzyż kamienny 1902
.att/zabytki/mala_architektura/reja-wloscianska/p1190092.jpg
197
mała architektura ul. Rybnicka / ul. Reja kaplica architektoniczna 1864
.att/zabytki/mala_architektura/rybnicka-reja/p1190089.jpg
198
mała architektura ul. Rynek kolumna św. Jana Nepomucena 2000, rzeźba XVIII w.
.att/zabytki/mala_architektura/rynek/p1010122.jpg
199
mała architektura ul. Starowiejska kaplica architektoniczna 1956
.att/zabytki/mala_architektura/starowiejska/p1190104.jpg
200
mała architektura ul. Szczejkowicka krzyż drewniany 1970 - 1980
.att/zabytki/mala_architektura/szczejkowicka/szczejkowicka.jpg
201
mała architektura ul. Wodzisławska krzyż kamienny 1850 – 1880, wielokrotnie przekształcany
.att/zabytki/mala_architektura/wodzislawska_017/p1010094.jpg
202
mała architektura ul. Wodzisławska / ul. Chopina kaplica architektoniczna 1955
.att/zabytki/mala_architektura/wodzislawska_chopina/p1190105.jpg
203
mała architektura ul. Wodzisławska 207 / przy kościele kapliczka słupowa 2000
.att/zabytki/mala_architektura/wodzislawska-przy_kosciele/p1190101.jpg
204
mała architektura Al. Jana Pawła II kapliczka nadrzewna 1990 - 2000
.att/zabytki/mala_architektura/zwyciestwa-powstancow/powstancow.jpg
206
mała architektura Las Baraniok - (brak potwierdzonej lokalizacji) kapliczka skrzynkowa 1990 - 2000
.att/zabytki/mala_architektura/las_baraniok/1.jpg
207
kubatura Zamkowa budynek mieszkalny XVIII, XIX wiek i XX wiek wielokrotnie przebudowany i modernizowany
.att/zabytki/kubatura/zamkowa_folwark/p1010066.jpg
209
kubatura ul. Gichta (brak potwierdzonej lokjalizacji) dawny piec hutniczy XVIII wiek
.att/zabytki/kubatura/gichta/wieza_gichta_6.jpg
210
kubatura ul. Kościuszki / ul. Osińska 4 Koścół Par. Ew.-Augsburskiej Imienia Zbawiciela 1920 - 1930
.att/zabytki/kubatura/kosciuszki_osinska_4/p1190054.jpg|/zabytki/kubatura/kosciuszki_osinska_4/p1190055.jpg
211
kubatura ul. Osińska 4 budynek probostwa parafii ewangelicko – augsburskiej
.att/zabytki/kubatura/osinska_004/p1010086.jpg|/zabytki/kubatura/osinska_004/p1010087.jpg
212
kubatura Centrum XIV - XV, zniesione XIX w., wielokrotnie odnawiane i konserwowane
213
mała architektura ul. Dworcowa 35 figura św. Barbary 1990 - 2000
.att/zabytki/mala_architektura/dworcowa_035/p1010011.jpg
214
mała architektura ul. Garncarska 16 krzyż pokutny XIV / XVI w.
.att/zabytki/mala_architektura/garncarska_16/`123.jpg
215
mała architektura ul. Kłockocińska 68 / ul. Skarbek krzyż kamienny 1900 - 1910, przekształcony
.att/zabytki/mala_architektura/klokocinska_skarbek/p1190102.jpg
216
mała architektura ul. Kościuszki 18 krzyż kamienny 1890 - 1910
.att/zabytki/mala_architektura/kosciuszki_18/p1190050.jpg
217
mała architektura ul. Rybnicka 224 krzyż kamienny 1856
.att/zabytki/mala_architektura/rybnicka_224/p1190088.jpg
218
mała architektura ul. Sikorskiego 3 krzyż drewniany 1950 - 1970
.att/zabytki/mala_architektura/sikorskiego_003/p1010084.jpg
219
mała architektura ul. Wodzisławska 78 krzyż kamienny 1947
.att/zabytki/mala_architektura/wodzislawska_078/p1010098.jpg
221
mała architektura ul. Wodzisławska 138a figurka św. Krzysztofa 2000
.att/zabytki/mala_architektura/wodzislawska_138a/p1190107.jpg
222
mała architektura ul. Wolności (brak potwierdzonej lokalizacji) kapliczka nadrzewna nieznany
.attvobk_zabytki\223\wolnosci.jpg
223
mała architektura ul. Wyzwolenia 30 grota maryjna 1947
.att/zabytki/mala_architektura/wyzwolenia_na_przeciwko30/p1010050.jpg
224
mała architektura ul. Szczejkowicka dawny bunkier - element systemu warownego Górnego Śląska 1935 -1939
.att/zabytki/mala_architektura/szczejkowicka/2.jpg
225
kubatura ul. Garncarska 16 zespół kościoła parafialnego p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba XV, XVII, XIX, XX w., wielokrotnie przebudowywany
226

geoportal żory
nota prawna | mapa strony | kontakt