logo ZIIP Żorska
Infrastruktura  
Informacji  
Przestrzennej  

geoportal żory

Usługa WFS Żory
INSPIRE Funkcjonalność geoportalu nie jest dla Ciebie wysarczająca?. Skorzystając z usługi WFS Żory.

WFS (OpenGIS® Web Feature Service Implementation Specification) to usługa polegająca na udostępnianiu danych wektorowych dla zewnętrznych aplikacji/serwisów internetowych. Jeśli dysponujesz taką aplikacją, nie musisz korzystać bezpośrednio z geoportalu. Możesz w niej podać adres do serwisu WFS. Twoja aplikacja będzie się automatycznie łączyć z serwerem miasta Żory, który każdorazowo udostępni aktualne dane.Usługa WFS dla miasta Żory jest dostępna pod adresem:
Dane Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficzneg aktualne na 25/09/2020

Zasada działania:
W celu wyświetlenia map użytkownik łączy się z serwerem WFS przy pomocy specjalnego programu - klienta WFS. Klient pobiera z serwera metadane, w których znajduje się lista dostępnych warstw, obsługiwane formaty, systemy współrzędnych itp. Użytkownik wybiera interesujące go warstwy, a program pobiera dane.

Polecane aplikacje do korzystania z WFS miasta Żory:
- program QGIS

Książki, artykuły
- Wprowadzenie do QGIS (autor: Milena Nowotarska, WFS str. 48)

Warunki/zasady korzystania z danych i usługi

Test usługi WFS:

geoportal żory
nota prawna | mapa strony | kontakt