logo ZIIP Żorska
Infrastruktura  
Informacji  
Przestrzennej  

geoportal żory

Usługa linkowania do geoportalu z identyfikatorem działki ewidencyjnej
INSPIRE W serwisie dostepna jest funkcjonalność, która pozwala uruchomić geoportal tak, aby zobrazowana została wskazana w parametrze działka ewidencyjna - działka dodatkowo zostanie zaznaczona.

Funkcjonalność może być zastosowana w systemach komercyjnych np. w ogłoszeniach związanych z obrotem nieruchomościami tam, gdzie podawane są numery działek.Linkowanie do geoportalu z identyfikatorem działki ewidencyjnej

Dla działki np. 3841/156, odnośnik będzie miał postać: http://geoportal.zory.pl/pokazDzialke-247901_1.0010.AR_7.3841/156,
gdzie parametru "DZIALKA" składa się z numeru powiatu(247901_1), numeru obrębu(0010), arkusza mapy (AR_7), numeru działki (3841/156).
Identyfikator działki można pozyskać z poziomu mapy wyświetlając informację o działce (narzędzie "Informacja o obiekcie" -> klikamy na działkę)

Gotowy odnośnik do działki jest dostępny w raporcie dla działki.
Znajdź ineresująca działkę w spisie dostępnym na stronie geoportalu (bazy/raporty -> ewidencja gruntów i budynków) nastepnie wyświetl informację o działce i skopiuj widoczny w raporcie link do działki.


Dodatkowe parametry do wykorzystania w odnosniku do działki:

  • &scale=1000 - pozwala wywołać mapę z okresloną skalą niezależnie od wielkości zaznaczonego obiektu
    np.http://geoportal.zory.pl/pokazDzialke-247901_1.0010.AR_7.3841/156?scale=1000

  • &embedded=true - pozwala wywołać mapę bez okna warst, paska menu i paska narzedziowego
    http://geoportal.zory.pl/pokazDzialke-247901_1.0010.AR_7.3841/156?embedded=true

    http://geoportal.zory.pl/pokazDzialke-247901_1.0010.AR_7.3841/156?scale=1000&embedded=truegeoportal żory
nota prawna | mapa strony | kontakt