aktualności   |   informator   |   mapy   |   kontakt   
geoportal miasta żory
  geoportal
Żorska
Infrastruktura
Informacji
Przestrzennej
 
Plan miasta, mapa
zawiera dane przestrzenne

  • adresy, dzielnice
  • historia: zabytki, mapy 1921r., 1933r., 1944 r. ...
  • komunikacja: drogi, znaki, przystanki autobusowe ...
  • geodezja: budynki, działki, użytki, własność, uzbrojenie ...
  • plan zagospodarowania
  • środowisko: lasy, rzeki, wody powierzchniowe, mapa hałasu, pomniki przyrody ...
  • ortofotomapa 2012, 2011, 2009, 2006, 2003

 
Mapy


Raporty
 
Informator Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

 
WMS Żory
Web Map Service

Pobierz mapę na "własność". Stworzony przez Open Geospatial Consortium międzynarodowy standard udostępniania map w internecie.

Metadane
dane o danych

zawierają informacje o zasobach danych przestrzennych Urzędu Miasta Żory.

 
Nowe nazwy ulic.

29l stycznia Rada Miasta Żory uchwałą 41,42,43/IV/15 nadała nazwy ulicom:
Cytrynowa Baranowice
BrzoskwiniowaBaranowice
ZachodniaRowień-Folwarki
Polska (przedłużenie) Śródmieście
Wąska (zmiana lokalizacji)Śródmieście
Kupiecka Śródmieście
Potencjalni inwestorzy, a także mieszkańcy mogą korzystać już z nowej ortofotomapy, czyli wysokorozdzielczego cyfrowego obrazu terenu, utworzonego na skutek przetworzenia zdjęć lotniczych.

Referat Systemu Informacji o Terenie udostępnił najnowszą mapę fotograficzną z kwietnia 2014 roku na stronach miejskiego geoportalu oraz za pośrednictwem usługi Web Map Service (WMS).