logo ZIIP Żorska
Infrastruktura  
Informacji  
Przestrzennej  

geoportal żory

Interaktywna mapa miasta Żory
nota prawna Serwis jest częścią Żorskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (ZIIP) zbudowany w oparciu o System Informacji o Terenie - zbioru danych przestrzennych zawierające wybrane dane z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innych baz Gminy Miejskiej Żory. System wchodzi w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie i jest zarejestrowany pod numerem 24_04/06.

Prezentowana w naszym serwisie dane mają wyłącznie charakter poglądowo-informacyjny, posiadają zróżnicowany stopień aktualności/szczegółowości i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Informacje uzyskane z zasobu Żorskiej Infrastrukturrze Informacji Przestrzennej (ZIIP) oraz wygenerowane z niego wydruki wykonane pomiary nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek decyzji gospodarczych oraz prawnych. Urząd Miasta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z danych.

Warunki/zasady korzystania z danych i usług
Dostęp do zbioru i usług danych przestrzennych określają przepisy:
- ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - art. 40 ust. 3c
- ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej - art. 14, ust 1 i ust 2
- ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – art. 15.
- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - art. 23g ust. 2

Zawartość niniejszej witryny jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe."

Źródła danych m.in.:
- bazy danych Gminy Miejskiej Żory
- bazy danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (dane aktualne na 25/09/2020)
- mapy historyczne miasta Żory: www.mapywig.org

Ikony na mapie wykorzystano z projektu mapicons.
Autor: Nicolas Mollet na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licencji (CC BY SA 3.0).

geoportal żory
nota prawna | mapa strony | kontakt