logo ZIIP Żorska
Infrastruktura  
Informacji  
Przestrzennej  

Bazy/Raporty

WMS (Web Map Service)
uługa polegająca na udostępnianiu obrazów map dla zewnętrznych aplikacji/serwisów internetowych.
więcej
WFS (Web Feature Service)
usługa polegająca na udostępnianiu danych wektorowych zewnętrznych aplikacji/serwisów internetowych
więcej
Metadane / informacje o danych
dane o danych - zawierają informacje o zasobach danych przestrzennych miasta Żory.

więcej
Aktualności
  plan miasta żory Plan miasta w skali 1:12 000 - wersja 19.07.2016

Dostępna do pobrania jest zaktualizowana wersja "papierowej" edycja planu miasta Żory wydana przez Referat Systemu Informacji o Terenie

W nowej wersji
  • dodano nowe ulice (Słowińska, Turkusowa)
  • poprawiono przebiegi rzek
  • poprawiono linię brzegową wód powierchniowych
  • zaktualizowano obiekty użyteczności publicznej


ulice Nowe ulice.

W celu uporządkowania przestrzeni, w której poruszają się mieszkańcy oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Rada Miasta Żory 23 czerwca 2016 r. uchwaliła nowe nazwy ulic:

- Turkusowa,
- Słowińska,

Wyłożenie do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie art. 7d pkt.1, art. 22 ust.1 i art. 24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 520 ze zm.) informuje, że w Urzędzie Miasta Żory przy Aleja Wojska Polskiego 25 zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Miasto Żory.

Wyłożenie nastąpi w terminie od dnia 25 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r. w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 4.

więcej informacji na stronie BIP miasta
orto
Zdjęcia lotnicze/ortofotomapa 2016

Żorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (ZIIP) została wzbogacona o nowy zbiór. Do dostępnych fotomap z poprzednich lat dodana została nowa ortofotomapa wykonana 2 kwietnia 2016 r. Wykonane zdjęcia charakteryzują się wysoką 5cm rozdzielczością terenową i obejmuje swoim zakrestem teren miasta Żory wraz z 200m pasem przygranicznym.

Ortofotomapy podobnie jak zdjęcia lotnicze, z których zostały sporządzone, są bezpośrednim źródłem aktualnych danych o terenie jego ukształtowaniu i rozmieszczeniu na nim różnych elementów. W połączeniu z innymi zbiorami (mapa ewidencyjna, zasadnicza ...) są również niezrównaną pomocą w kwestiach planowania przestrzennego, kontroli inwestycji oraz wyboru działki, którą ktoś zamierza kupić.

geoportal żory
nota prawna | mapa strony | kontakt